Buscar
  • Menorca Lindy Exchange

MELX2020: Benvinguda | Bienvenida | WelcomeAnunciem el lloc on es farà la Benvinguda del Menorca Lindy Exchange 2020: El Socors, un convent reconvertit en centre expositiu i cultural.


El convent de Sant Agustí (segle XVII), al cor de Ciutadella, manté i combina l’ús com a residència d’una comunitat religiosa i, al mateix temps, és un focus cultural per al gran públic, perquè conté el museu diocesà.


El museu diocesà s’ubica a les dependències del convent de Sant Agustí, també conegut com el Socors. El conjunt actual es va aixecar al segle XVII, tot i que al segle XV ja es documenta l’existència d’una construcció conventual a Ciutadella, molt malmesa pels atacs dels turcs (1558). Després de la desamortització, la seva església, en la qual destaquen els frescos de la volta, va passar a mans del seminari. Després de la destrucció causada per la Guerra Civil, es va decidir utilitzar-la com a seu del Museu Diocesà.


El museu conté peces relacionades amb l’illa, com ara material arqueològic, pintures i gravats dels segles XVIII i XIX, obres del pintor menorquí Pere Daura (1896-1976) i col·leccions procedents del Gabinet de Ciències Naturals i Física del Seminari Diocesà.


Avui a la resta del convent hi conviuen diversos usos. Una ala està reservada a la comunitat religiosa, però la resta està oberta al públic. Per aquest motiu, és possible utilitzar la biblioteca i les sales de reunions, i fins i tot allotjar-s’hi. A més, s’ofereixen visites guiades per contemplar els espais més rellevants de la construcció, com el claustre. Puntualment s’hi organitzen concerts.


En aquesta quarta edició del Menorca Lindy Exchange, l'aperitiu es servirà al claustre i ballarem amb DJ Marcos Fuente i The Swing Crusaders feat. Àngela Furquet.Anunciamos el lugar donde haremos la Bienvenida del Menorca Lindy Exchange 2020: El Socors, un convento reconvertido en centro expositivo y cultural.


El convento de Sant Agustí (siglo XVII), en el corazón de Ciutadella, mantiene y combina un uso como residencia de una comunidad religiosa femenina, a la vez que es un foco cultural para el gran público porque alberga el Museo Diocesano.


El Museo Diocesano se ubica en las dependencias del convento de Sant Agustí, también conocido como El Socors. El conjunto actual se levantó en el siglo XVII aunque ya en el siglo XV se documenta la existencia de una construcción conventual en Ciutadella, muy maltrecha por los ataques de los turcos (1558). Después de la desamortización, su iglesia, en la que destacan los frescos de la bóveda, pasará a manos del Seminario. Tras la destrucción causada por la Guerra Civil, se decidió utilizarla como sede del Museo Diocesano.


El Museo acoge piezas relacionadas con la isla tales como material arqueológico, pinturas y grabados de los siglos XVIII y XIX, obras del pintor menorquín Pere Daura (1896-1976) y colecciones provenientes del gabinete de Ciencias Naturales y Física del Seminario Diocesano.


En la actualidad en el resto del convento conviven diversos usos. Un ala está reservada a la comunidad religiosa, pero el resto está abierto al público, por lo que es posible utilizar su biblioteca y sus salas de reuniones e incluso alojarse en el edificio. Además, se ofrecen visitas guiadas en las que contemplar los espacios más relevantes de la construcción, como el claustro. Puntualmente se organizan conciertos.


En esta cuarta edición del Menorca Lindy Exchange, el aperitivo se servirá al clauste y bailaremos con DJ Marcos Fuente y The Swing Crusaders feat. Ángela Furquet.

We announce the venue for the Welcome of Menorca Lindy Exchange 2020: El Socors, a convent turned into a cultural centre and exhibition hall.


The 17th-century Convent of Sant Agusti, in the heart of Ciutadella, is still used as a residence for a community of nuns while also being a cultural focal point for the public at large because it houses the Diocesan Museum.


The Diocesan Museum is located in the rooms of the convent of Sant Agusti, also known as El Socors. The current ensemble was built in the 17th century, although records show there was a convent back in the 15th century in Ciutadella, hard pressed by attacks by the Turks (1588). After seizure and sale of Church property in the mid-1800s, its Church, which was noted for the frescos on the vaulted ceiling, was given to the Seminary. After the destruction caused by the Spanish Civil War, the decision was taken to use it as home of the Diocesan Museum.


The museum has island-related pieces such as archaeological material, paintings and engravings from the 18th and 19th centuries and collections from the cabinet of Physics and Natural Sciences from the Diocese Seminary.


Currently, the rest of the convent is used for a variety of purposes. One wing is reserved for the nuns, but the rest is open to the public. Its library, its meeting rooms and even its accommodations are available for use. Furthermore, guided tours are available to visit the most relevant spaces of the building, such as the cloister. Concerts are held from time to time.

In this fourth edition of the Menorca Lindy Exchange, the aperitif will be served in the cloister and we will dance with DJ Marcos Fuente and The Swing Crusaders feat. Angela Furquet.134 vistas0 comentarios

ContactA

JazzObert Menorca LindyHop

Av. Conqueridor, 73

07760 - Ciutadella de Menorca

ILLES BALEARS -SPAIN

menorcalindyhop@jazzobert.com

T. +(34) 649 001 140